Amerika Plads 3 A-E

Håndværkere

Vejledning

Nedenstående er en vejledning til brug for akutte opståede situationer hvor en håndværker er nødvendigt mhp at stoppe / udbedre en skade i lejligheden.

Skade i egen lejlighed som påhviler ejeren selv:

Såfremt skaden er på lejlighedens eget inventar (eks. sprængt vandrør, gulvvarme, elektricitet mm. ) da står det ejeren frit for at kontakte egen håndværker / skadeservice mhp. at udbedre skaden. Ejeren er selvfølgelig velkommen til at benytte listen af håndværkere nedenfor. Er der tale om vandskader (eller andre typer skader som kan forårsage følgeskade hos andre lejligheder da kontakt omgående

  • Ejerforeningens vicevært Ottzen & Co (skal kontaktes omgående!)

Som udgangspunkt påhviler det ejeren selv at dække omkostninger forbundet med skader i egen lejlighed. Afhængig af skadens natur er ejeren evt. dækket ind under den ejerforeningens fælles forsikring.

Skade på fællesinstallationer/vandindtrængning udefra el lign. som påhviler ejerforeningen:

Dette kan eks. være en defekt udsugning, vandindtrængning udefra, defekt elevator mm.:

  • Kontakt vicevært Ottzen & Co og koordiner håndtering af sagen direkte
  • Såfremt Ottzen & Co ikke er til at træffe og problemet er akut (eks. sprængt vandrør), da kontakt skadeservicefirmaet Asterix Consult (se kontakt nedenfor)