Amerika Plads 3 A-E

Diverse 

Brug af grill

Beboerne opfordres til i videst muligt omfang at tage hensyn til ejendommens øvrige beboere (røg, lugtgener m.v.)  og ligeledes er varsom omkring brug af åben ild af hensyn til egen og andres sikkerhed. 

Trækulsgrill på fælles tagterrasser / altaner er ikke tilladt. Kun gas-grill er tilladt.

På tagterraserne findes fælles gas-grill. Beboerne skal selv anskaffe gasflasker til anvendelse med grillen. Når grillen anvendes skal følgende tages i betragtning:
  • Grillen skal rengøres eften end brug, senest næste dag kl. 18.00 på hverdage. og næste dag kl. 12.00 i weekender
  • Grillen skal efterlades med grilldækken påsat
  • Gasflasker må under ingen omstændigheder efterlades på tagterrasserne


Ekstra Nøgler

Man kan bestille ekstranøgler til egen lejlighed ved at kontakte vores ejendomsadministrator Julie Søgaard jor@datea.dk

Husk at anføre adresse samt nøglenummer (står på nøglen). Herefter fremsendes nøglerne anbefalet. Regningen sendes direkte til beboerne.


VVS (Sanitet / toiletter / brus / vandhaner mm.)

Ved problemer kontakt 
MiH VVS
Kontaktperson Carsten Petersen

tlf.:32592525 
mobil: 20740275
email: Cp@mihvvs.dk