Amerika Plads 3 A-E

Forsikring

Læs hvad jeg skal gøre ved:

  • Tilfælde af brand i min lejlighed, 
  • Tilfælde af vandskade i min lejlighed ved brand i andre lejligheder,
  • Tilfælde af vandskade i min lejlighed ved skade fra andre lejligheder, 
  • Tilfælde af vandskade i andres lejlighed som følge af vand fra min lejlighed.

Hvad gør jeg som ejer i tilfælde af brand i min lejlighed, eller som følge af vandskade i min lejlighed ved brand i andre lejligheder i vores bygning.

Stop altid skaden. Ring til brandvæsenet hvis man ikke selv kan slukke ilden. Er der vandskade som følge af brand kontaktes skadesservicefirma omgående for opsætning af affugtere i de berørte lejligheder. Det vil forsikringen altid dække, såfremt der er tale om en dækningsberettiget skade.

Efter slukning af branden skal skaden anmeldes til forsikringen. Er det weekend skal de kontaktes mandag. Anmeldelse sker ved at sendes en mail til Datea: jor@datea.dk med beskrivelse af skadesdato, skadens omfang, hvilke lejligheder der er implicerede og egne kontaktoplysninger (navn, adresse, tlf og mail). Er der tale om en større sag af hastende karakter kan Willis Towers Watson att. Dan Hansen kontaktes på tlf. 8813 9837 eller dan.hansen@willistowerswatson.com. I meget alvorlige tilfælde kan forsikringsselskabet kontaktes direkte. Det er her vigtigt at det oplyses at ejendommen er administreret af Newsec Datea.

Man vælger en af de implicerede parter til at være kontaktperson. Forsikringsselskabet sender taksator ud og herefter skal man indhente tilbud fra håndværkere, på det der skal repareres. Parterne må selv aftale indbyrdes hvem der er hjemme til at lukke taksator ind i de forskellige lejligheder. Det aftales med taksator hvad der skal indhentes tilbud på. Det aftales også indbyrdes mellem parterne hvem der står for dette.

Det er altid sådan, at er det en væg, der er skadet, så er det denne væg der repareres og males – ikke hele rummet.

Er der 2 fliser i badeværelset der er faldet ned og gået i stykker, finder håndværkeren de 2 fliser der er tættest på dem som sidder der i forvejen og disse sættes op, også selvom de ikke er identiske. Alle fliser i badeværelset skiftes ikke.

Er det et køkkenskab der er blevet vandskadet, skiftes KUN dette ene, også selvom man ikke kan få den samme låge som der er i resten af køkkenet, eller lågerne i eksisterende køkken er blevet mere gule med årene og den nye låge er kridhvid.

Tilbud fra håndværkere indsendes til forsikringsselskab som godkender tilbud. Først herefter kan man gå i gang med udbedring af skader. (Lejlighederne skal selvfølgelig også være fri for fugt forinden)

Bestyrelsen skal kun informeres om branden, resten skal ejerne selv stå for. Kun i tilfælde hvor forsikringen nægter at betale, skal bestyrelsen involveres således at forsikringspolicen kan blive gransket, for hvorvidt det er korrekt at hændelsen ikke dækkes.

Hvad gør jeg som ejer i tilfælde af vandskade i min lejlighed, hidrørende fra beboer ovenpå, og i tilfælde hvor vandskaden kommer fra min lejlighed til dem nedenunder.

Stop altid skaden. Sluk alt vand på hovedhanen i teknikskabet i den lejlighed hvor vandet kommer fra. Kontakt håndværker og få repareret rør som er gået læk eller hvad det måtte være. (Typisk er denne udgift for egen regning)

Ejeren af den lejlighed, hvor vandskaden opstår, tager ansvaret for at der kommer skadesservice og at skaden anmeldes. Anmeldelse sker ved at sende en mail til Newsec Datea med beskrivelse af skade, skadedato, præcis skadeadresse. Er der tale om en større sag af hastende karakter kan Willis Towers Watson att. Dan Hansen kontaktes på tlf. 8813 9837 eller dan.hansen@willistowerswatson.com. I meget alvorlige tilfælde kan forsikringsselskabet kontaktes direkte. Det er her vigtigt at det oplyses at ejendommen er administreret af Newsec Datea. Det er vigtigt at der kontaktes skadeservice straks efter skaden er stoppet og inden skaden anmeldes. Ved større skade sender forsikringsselskabet en taksator ud. Der vil også skulle indhentes tilbud på det der skal laves. Efter forsikringens accept og optørring af lejlighed kan udbedring startes.

Telefonnummer til vores forsikringsselskab (direkte til erhvervsskadesafdelingen som vi hører under) er:

 44 20 61 40

Datea CVR nr. er 25326296 police nr. 657-316-037. Certifikat nr.42356