Amerika Plads 3 A-E

Legeplads

Legeplads i gården

Regler omkring leg på legepladsen:   

  1. Ved endt leg skal sand udenfor sandkassen fejes op. Der findes en voksen- og børnekost i skuret.
  2. Skulle sand fra sandkassen komme ind i opgangene, skal dette også fejes op.
  3. Efterladt legetøj betragtes som fælles legetøj. Fælles legetøj skal placeres samlet enten i skuret, ved sankassen eller ved muren, så det ikke er til gene. Ellers fjernes uden anvar.
  4. Affaldsspandene er til småtingsaffald, mens man befinder sig i gården; ikke til hjemmets private affald.
  5. Husk altid ved leg i gården, at der skal tages hensyn til de andre beboere og derved skal støj begrænses vidt muligt.

Boldspil er ikke tilladt i gården.

Al støjende leg skal ophøre senest kl. 20.00.

I weekender og på helligdage skal der tages ekstra hensyn med børns leg for tidligt om morgen, idet mange af vores lejligheder har soveværester ud mod gårmiljøet.

Færden på legepladsen er på forældres eget ansvar.

Til syvende og sidst er det forældrenes ansvar at reglerne bliver overholdt, så vi alle kan nyde godt af et indbydende gårdmiljø.